Zabezpieczenie kredytu samochodowych

22 marca
15:34 2012

Im lepsze zabezpieczenie tym większe prawdopodobieństwo otrzymania kredytu z ramienia instytucji bankowej. Ta prosta zasada odnosi się do każdego rodzaju pożyczki. Kredyty samochodowe mogą być zabezpieczone oraz niezabezpieczone. Kredyty na auto z zabezpieczeniem, wymagają sporo czasu i formalności jednak ich cena jest wielokrotnie niższa.

Istnieją dwa podstawowe warianty zabezpieczania kredytów samochodowych. Pierwszym z nich jest zastaw rejestrowy natomiast drugim przewłaszczenie na zabezpieczenie. Na czym polegają te dwie formy ubezpieczenia naszego kredytu? Zastaw rejestrowy polega na umieszczeniu wpisu w krajowym rejestrze zastawów. Taka informacja pojawia się automatycznie w w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W sytuacji, gdyby klient przestał spłacać raty kredytu, bank może zająć przedmiot zastawu, sprzedać go i w ten sposób odzyskać pieniądze. Banki zdecydowanie częściej wykorzystują drugą metodę zabezpieczenia jaką jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. W tym kontekście kredytująca instytucja finansowa staje się współwłaścicielem auta w 49%. Kredytobiorca i świeżo upieczony właściciel pojazdu staje się właścicielem auta jednak w umowie znajduje się jednak klauzula, że w razie niespłacenia dwóch kolejnych rat kredytu, 49 proc. udział we własności samochodu automatycznie przechodzi w ręce banku. Kolejną formą zabezpieczenia pojazdu przez bank jest cesja praw z polisy AC. Zabezpieczenie choć obniża koszty rodzi również pewne konsekwencje dla kredytobiorcy. Jest nią przede wszystkim niemożność sprzedaży auta przed upłynięciem okresu spłaty zobowiązania. Kredyt samochodowy bez zabezpieczenia jest dużo bardziej przyjazny dla kredytobiorcy. Kredyty samochodowe na polskim rynku występują zarówno w kontekście pożyczki zabezpieczone jak i niezabezpieczonej.